Có 1 kết quả:

xíng chéng céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

vascular cambium (layer of tissue responsible for growth inside wood)