Có 1 kết quả:

xíng hé

1/1

xíng hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nucleation