Có 1 kết quả:

xíng shèng

1/1

xíng shèng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) advantageous
(2) strategic (position)