Có 1 kết quả:

xíng mào

1/1

xíng mào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

appearance

Một số bài thơ có sử dụng