Có 1 kết quả:

xíng jì

1/1

xíng jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) manner
(2) bearing
(3) trace
(4) mark
(5) trail
(6) etiquette