Có 1 kết quả:

cǎi huà

1/1

cǎi huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

color painting

Một số bài thơ có sử dụng