Có 1 kết quả:

cǎi chē

1/1

cǎi chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

float (in a parade)