Có 1 kết quả:

biāo zhuàng ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tall and husky
(2) hefty