Có 1 kết quả:

biāo zi

1/1

biāo zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a frolicsome creature