Có 1 kết quả:

biāo xíng ㄅㄧㄠ ㄒㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) husky
(2) burly