Có 1 kết quả:

biāo xíng

1/1

biāo xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) husky
(2) burly