Có 1 kết quả:

biāo bǐng ㄅㄧㄠ ㄅㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) shining
(2) splendid