Có 1 kết quả:

biāo bǐng

1/1

biāo bǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shining
(2) splendid