Có 1 kết quả:

biāo bǐng qiān gǔ

1/1

biāo bǐng qiān gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to shine through the ages (idiom)