Có 1 kết quả:

biāo huàn ㄅㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) brilliant and shining
(2) outstanding and elegant