Có 1 kết quả:

bīn wèi

1/1

bīn wèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

erudite and refined