Có 1 kết quả:

Péng jiā yǔ

1/1

Péng jiā yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pengjia Island, administered as part of Chilung or Keelung 基隆[Ji1 long2], Taiwan