Có 1 kết quả:

Péng xiàn ㄆㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Peng county in Sichuan