Có 1 kết quả:

Péng zhōu

1/1

Péng zhōu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pengzhou county level city in Chengdu 成都[Cheng2 du1], Sichuan

Một số bài thơ có sử dụng