Có 1 kết quả:

Péng zhōu shì

1/1

Péng zhōu shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pengzhou county level city in Chengdu 成都[Cheng2 du1], Sichuan