Có 1 kết quả:

Péng sī

1/1

Péng sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mike Pence (1959-), US Republican politician, US vice president from 2017