Có 1 kết quả:

Péng shuǐ Miáo zú Tǔ jiā zú Zì zhì xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pengshui Miao and Tujia autonomous county in Qianjiang suburbs of Chongqing municipality