Có 1 kết quả:

Péng hú

1/1

Péng hú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Penghu island county of Taiwan, off the coast of Kaohsiung