Có 1 kết quả:

Péng yáng xiàn ㄆㄥˊ ㄧㄤˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pengyang county in Guyuan 固原[Gu4 yuan2], Ningxia