Có 1 kết quả:

Péng yáng

1/1

Péng yáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Pengyang county in Guyuan 固原[Gu4 yuan2], Ningxia