Có 1 kết quả:

Péng Lì yuán

1/1

Péng Lì yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Peng Liyuan (1962-), PRC folk music singer, wife of Xi Jinping 習近平|习近平[Xi2 Jin4 ping2]