Có 1 kết quả:

Zhāng huà xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhanghua or Changhua county in west Taiwan