Có 1 kết quả:

yǐng ㄧㄥˇ
Âm Pinyin: yǐng ㄧㄥˇ
Tổng nét: 15
Bộ: shān 彡 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一丶一丨フ一丨ノ丶ノノノ
Thương Hiệt: AFHHH (日火竹竹竹)
Unicode: U+5F71
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: ảnh
Âm Nôm: ảnh
Âm Nhật (onyomi): エイ (ei)
Âm Nhật (kunyomi): かげ (kage)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: jeng2, jing2

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 5

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

yǐng ㄧㄥˇ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. bóng
2. tấm ảnh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bóng. ◎Như: “thụ ảnh” 樹影 bóng cây. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Hốt kiến song ngoại trì trung chiếu nhất nhân ảnh” 忽見窗外池中照一人影 (Đệ bát hồi) Chợt thấy trong ao ngoài cửa sổ phản chiếu một bóng người. ◇Lí Bạch 李白: “Cử bôi yêu minh nguyệt, Đối ảnh thành tam nhân” 舉杯邀明月, 對影成三人 (Nguyệt hạ độc chước 月下獨酌) Nâng chén mời trăng sáng, Đối bóng thành ba người.
2. (Danh) Hình, hình tượng, bức tượng. ◎Như: “nhiếp ảnh” 攝影 chụp hình. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Tả liễu Vũ Tùng hương quán, niên giáp, tướng mô dạng, họa ảnh đồ hình, xuất tam thiên quán tín thưởng tiền” 寫了武松鄉貫, 年甲, 相模樣, 畫影圖形, 出三千貫信賞錢 (Đệ tam thập nhất hồi) Kê rõ quê quán của Võ Tòng, tên tuổi, tướng mạo, vẽ hình ảnh, treo ba nghìn quan tiền thưởng.
3. (Động) Mô phỏng, rập theo. ◇Văn tâm điêu long 文心雕龍: “Hán chi phú tụng, ảnh tả Sở thế” 漢之賦頌, 影寫楚世 (Thông biến 通變) Phú tụng của nhà Hán, là mô phỏng theo đời nước Sở.
4. (Động) Ẩn nấp, che giấu. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Chỉ kiến đối diện tùng lâm lí ảnh trước nhất cá nhân, tại na lí thư đầu tham não gia vọng” 只見對面松林裡影著一個人, 在那里舒頭探腦家望 (Đệ thập lục hồi) Chỉ thấy trong rừng thông trước mặt một người ẩn nấp, (ở chỗ đó) đang nghển đầu nhòm ngó ra xa.

Từ điển Thiều Chửu

① Bóng, cái gì có hình tất có bóng, nên sự gì có quan thiệp đến gọi là ảnh hưởng 影響.
② Tấm ảnh.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (Bức, tấm) ảnh: 合影 Ảnh chụp chung;
② Điện ảnh, chiếu bóng (nói tắt): 影院 Rạp chiếu bóng; 影評 Bình luận điện ảnh;
③ Bóng: 樹影 Bóng cây.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái bóng — Bức hình, tấm hình.

Từ điển Trung-Anh

(1) picture
(2) image
(3) film
(4) movie
(5) photograph
(6) reflection
(7) shadow
(8) trace

Từ ghép 290

àn xiāng shū yǐng 暗香疏影àn yǐng 暗影bào dào shè yǐng shī 報道攝影師bào dào shè yǐng shī 报道摄影师bēi gōng shé yǐng 杯弓蛇影Běi jīng Diàn yǐng Xué yuàn 北京电影学院Běi jīng Diàn yǐng Xué yuàn 北京電影學院bèi yǐng 背影bèi yǐng shā shǒu 背影杀手bèi yǐng shā shǒu 背影殺手běn yǐng 本影bǔ fēng zhuō yǐng 捕風捉影bǔ fēng zhuō yǐng 捕风捉影bù jiàn yī diǎn zōng yǐng 不見一點蹤影bù jiàn yī diǎn zōng yǐng 不见一点踪影cè yǐng 侧影cè yǐng 側影chóng yǐng 重影cóng yǐng 从影cóng yǐng 從影dāo guāng xuè yǐng 刀光血影dào yǐng 倒影diàn yǐng 电影diàn yǐng 電影diàn yǐng dǎo yǎn 电影导演diàn yǐng dǎo yǎn 電影導演diàn yǐng jiǎng 电影奖diàn yǐng jiǎng 電影獎diàn yǐng jié 电影节diàn yǐng jié 電影節diàn yǐng jiè 电影界diàn yǐng jiè 電影界diàn yǐng jù běn 电影剧本diàn yǐng jù běn 電影劇本diàn yǐng piào 电影票diàn yǐng piào 電影票diàn yǐng yǎn yuán 电影演员diàn yǐng yǎn yuán 電影演員diàn yǐng yuàn 电影院diàn yǐng yuàn 電影院diàn yǐng zhì piàn 电影制片diàn yǐng zhì piàn 電影製片diàn yǐng zhì zuò 电影制作diàn yǐng zhì zuò 電影製作dìng shí shè yǐng 定时摄影dìng shí shè yǐng 定時攝影dìng yǐng 定影dòng tài yǐng xiàng 动态影像dòng tài yǐng xiàng 動態影像è liè yǐng xiǎng 恶劣影响è liè yǐng xiǎng 惡劣影響fú guāng lüè yǐng 浮光掠影fǔ kàn shè yǐng 俯瞰摄影fǔ kàn shè yǐng 俯瞰攝影Gē jù yuàn Mèi yǐng 歌剧院魅影Gē jù yuàn Mèi yǐng 歌劇院魅影gū shēn zhī yǐng 孤身只影gū shēn zhī yǐng 孤身隻影Gǔ mù Lì yǐng 古墓丽影Gǔ mù Lì yǐng 古墓麗影gù yǐng zì lián 顧影自憐gù yǐng zì lián 顾影自怜guāng yǐng 光影guāng yǐng xiào 光影效guǎng fàn yǐng xiǎng 广泛影响guǎng fàn yǐng xiǎng 廣泛影響hán shā shè yǐng 含沙射影hé yǐng 合影hēi yǐng 黑影hòu yǐng 后影hòu yǐng 後影huà wéi pào yǐng 化为泡影huà wéi pào yǐng 化為泡影huán jìng yǐng xiǎng 环境影响huán jìng yǐng xiǎng 環境影響huán jìng yǐng xiǎng píng gū 环境影响评估huán jìng yǐng xiǎng píng gū 環境影響評估huàn yǐng 幻影hūn shā shè yǐng 婚紗攝影hūn shā shè yǐng 婚纱摄影Huǒ yǐng Rěn zhě 火影忍者jiǎn yǐng 剪影jiàn gé shè yǐng 間隔攝影jiàn gé shè yǐng 间隔摄影jiāo chā yīn yǐng xiàn 交叉阴影线jiāo chā yīn yǐng xiàn 交叉陰影線jié yǐng gū dān 孑影孤单jié yǐng gū dān 孑影孤單jù dà yǐng xiǎng 巨大影响jù dà yǐng xiǎng 巨大影響kān yǐng 龕影kān yǐng 龛影kē huàn diàn yǐng 科幻电影kē huàn diàn yǐng 科幻電影kǒng bù diàn yǐng 恐怖电影kǒng bù diàn yǐng 恐怖電影kuān yín mù diàn yǐng 宽银幕电影kuān yín mù diàn yǐng 寬銀幕電影kuān yǐng piàn 宽影片kuān yǐng piàn 寬影片kuàng shí shè yǐng 旷时摄影kuàng shí shè yǐng 曠時攝影lái wú yǐng , qù wú zōng 來無影,去無蹤lái wú yǐng , qù wú zōng 来无影,去无踪lì gān jiàn yǐng 立杆見影lì gān jiàn yǐng 立杆见影lì gān jiàn yǐng 立竿見影lì gān jiàn yǐng 立竿见影lì tǐ diàn yǐng yuàn 立体电影院lì tǐ diàn yǐng yuàn 立體電影院lì yǐng 俪影lì yǐng 儷影liú yǐng 留影lù yǐng 录影lù yǐng 錄影lù yǐng dài 录影带lù yǐng dài 錄影帶lù yǐng jī 录影机lù yǐng jī 錄影機màn sù shè yǐng 慢速摄影màn sù shè yǐng 慢速攝影méi yǐng 沒影méi yǐng 没影mèi yǐng 魅影mèng huàn pào yǐng 夢幻泡影mèng huàn pào yǐng 梦幻泡影miàn yǐng 面影mó yǐng 魔影nì yǐng cáng xíng 匿影藏形pāi diàn yǐng 拍电影pāi diàn yǐng 拍電影pào yǐng 泡影pí yǐng xì 皮影戏pí yǐng xì 皮影戲qián yǐng 潛影qián yǐng 潜影qiàn yǐng 倩影quán yǐng 全影rú yǐng suí xíng 如影随形rú yǐng suí xíng 如影隨形rǔ fáng shè yǐng 乳房摄影rǔ fáng shè yǐng 乳房攝影shè yǐng 射影shè yǐng 摄影shè yǐng 攝影shè yǐng biàn huàn 射影变换shè yǐng biàn huàn 射影變換shè yǐng jī 摄影机shè yǐng jī 攝影機shè yǐng jǐ hé 射影几何shè yǐng jǐ hé 射影幾何shè yǐng jǐ hé xué 射影几何学shè yǐng jǐ hé xué 射影幾何學shè yǐng jì zhě 摄影记者shè yǐng jì zhě 攝影記者shè yǐng jiā 摄影家shè yǐng jiā 攝影家shè yǐng péng 摄影棚shè yǐng péng 攝影棚shè yǐng shī 摄影师shè yǐng shī 攝影師shè yǐng shù 摄影术shè yǐng shù 攝影術shēn yǐng 身影shǒu yǐng 手影shòu dào yǐng xiǎng 受到影响shòu dào yǐng xiǎng 受到影響suō shí shè yǐng 縮時攝影suō shí shè yǐng 缩时摄影suō yǐng 縮影suō yǐng 缩影tán yǐng 潭影tóu yǐng 投影tóu yǐng jī 投影机tóu yǐng jī 投影機tóu yǐng jǐ hé 投影几何tóu yǐng jǐ hé 投影幾何tóu yǐng jǐ hé xué 投影几何学tóu yǐng jǐ hé xué 投影幾何學tóu yǐng miàn 投影面tóu yǐng tú 投影图tóu yǐng tú 投影圖tóu yǐng xiàn 投影線tóu yǐng xiàn 投影线tóu yǐng yí 投影仪tóu yǐng yí 投影儀tóu yǐng zhōng xīn 投影中心wàng fēng bǔ yǐng 望風捕影wàng fēng bǔ yǐng 望风捕影wēi sù shè yǐng 微速摄影wēi sù shè yǐng 微速攝影wèi shòu yǐng xiǎng 未受影响wèi shòu yǐng xiǎng 未受影響wú yǐng wú zōng 无影无踪wú yǐng wú zōng 無影無蹤xiǎn yǐng 显影xiǎn yǐng 顯影xiǎn yǐng jì 显影剂xiǎn yǐng jì 顯影劑xié diǎn diàn yǐng 邪典电影xié diǎn diàn yǐng 邪典電影xié tóu yǐng 斜投影xīn yǐng ér 心影儿xīn yǐng ér 心影兒xíng dān yǐng zhī 形单影只xíng dān yǐng zhī 形單影隻xíng yǐng bù lí 形影不离xíng yǐng bù lí 形影不離xíng yǐng xiāng diào 形影相吊xíng yǐng xiāng diào 形影相弔xíng yǐng xiāng suí 形影相随xíng yǐng xiāng suí 形影相隨xuè guǎn shè yǐng 血管摄影xuè guǎn shè yǐng 血管攝影xuè guǎn zào yǐng 血管造影yán shí shè yǐng 延时摄影yán shí shè yǐng 延時攝影yǎn yǐng 眼影yī qù wú yǐng zōng 一去无影踪yī qù wú yǐng zōng 一去無影蹤yīn yǐng 阴影yīn yǐng 陰影yǐng běn 影本yǐng dié 影碟yǐng dié jī 影碟机yǐng dié jī 影碟機yǐng jí 影集yǐng jù 影剧yǐng jù 影劇yǐng jù yuàn 影剧院yǐng jù yuàn 影劇院yǐng mí 影迷yǐng piàn 影片yǐng píng 影評yǐng píng 影评yǐng shè 影射yǐng shè xiǎo shuō 影射小說yǐng shè xiǎo shuō 影射小说yǐng shì 影視yǐng shì 影视yǐng tán 影坛yǐng tán 影壇yǐng xiǎng 影响yǐng xiǎng 影響yǐng xiǎng céng miàn 影响层面yǐng xiǎng céng miàn 影響層面yǐng xiǎng lì 影响力yǐng xiǎng lì 影響力yǐng xiǎng miàn 影响面yǐng xiǎng miàn 影響面yǐng xiàng 影像yǐng xiàng 影象yǐng xiàng chǔ lǐ 影像处理yǐng xiàng chǔ lǐ 影像處理yǐng xiàng dàng 影像档yǐng xiàng dàng 影像檔yǐng xiàng huì yì 影像会议yǐng xiàng huì yì 影像會議yǐng xīng 影星yǐng yè 影业yǐng yè 影業yǐng yīn 影音yǐng yìn 影印yǐng yìn běn 影印本yǐng yìn jī 影印机yǐng yìn jī 影印機yǐng yuàn 影院yǐng zhǎn 影展yǐng zi 影子yǐng zi nèi gé 影子內閣yǐng zi nèi gé 影子内阁yǐng zōng 影踪yǐng zōng 影蹤yǒu yīn yǐng 有阴影yǒu yīn yǐng 有陰影yǒu yǐng xiǎng 有影响yǒu yǐng xiǎng 有影響zhēn kǒng shè yǐng jī 針孔攝影機zhēn kǒng shè yǐng jī 针孔摄影机zhèng diàn zǐ zhào shè duàn céng shè yǐng 正电子照射断层摄影zhèng diàn zǐ zhào shè duàn céng shè yǐng 正電子照射斷層攝影zhèng tóu yǐng 正投影zhōng chéng pào yǐng 終成泡影zhōng chéng pào yǐng 终成泡影zhōng zǐ shè xiàn shè yǐng 中子射線攝影zhōng zǐ shè xiàn shè yǐng 中子射线摄影zì dòng shè xiàn shè yǐng 自动射线摄影zì dòng shè xiàn shè yǐng 自動射線攝影zōng yǐng 踪影zōng yǐng 蹤影