Có 1 kết quả:

yǐng yìn jī

1/1

yǐng yìn jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

photocopier (Tw)