Có 1 kết quả:

wǎng suì

1/1

wǎng suì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in former years
(2) in olden days