Có 1 kết quả:

zhēng shuì

1/1

zhēng shuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to levy taxes