Có 1 kết quả:

jìng qíng zhí suì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to achieve one's ambitions (idiom)