Có 1 kết quả:

dài rén jiē wù ㄉㄞˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the way one treats people