Có 1 kết quả:

xùn sī wǔ bì

1/1

xùn sī wǔ bì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bribery and fraud (idiom)