Có 1 kết quả:

hòu chē zhóu

1/1

hòu chē zhóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

back axle (of car)