Có 1 kết quả:

Xú Guāng qǐ

1/1

Xú Guāng qǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Xu Guangqi (1562-1633), agricultural scientist, astronomer, and mathematician in the Ming dynasty