Có 1 kết quả:

Xú Kuāng dí

1/1

Xú Kuāng dí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xu Kuangdi (1937-), PRC politician and former mayor of Shanghai