Có 1 kết quả:

Xú Bēi hóng

1/1

Xú Bēi hóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xu Beihong (1895-1953), famous European trained painter and influential art teacher