Có 1 kết quả:

Xú Zhēn qīng

1/1

Xú Zhēn qīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xu Zhenqing (1479-1511), Ming writer, one of Four great southern talents of the Ming 江南四大才子