Có 1 kết quả:

Xú wén xiàn

1/1

Xú wén xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Xuwen county in Zhanjiang 湛江[Zhan4 jiang1], Guangdong