Có 1 kết quả:

jìng xiàng

1/1

jìng xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

radial (direction)