Có 1 kết quả:

tú láo wú gōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to work to no avail (idiom)