Có 1 kết quả:

tú láo wú yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

futile endeavor (idiom)