Có 1 kết quả:

tú shǒu huà

1/1

tú shǒu huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

freehand drawing