Có 1 kết quả:

tú yōng xū míng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to possess an undeserved reputation (idiom)