Có 1 kết quả:

tú bù qū ㄊㄨˊ ㄅㄨˋ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (Tw) car-free zone
(2) pedestrian zone