Có 1 kết quả:

dé sè

1/1

dé sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pleased with oneself