Có 1 kết quả:

cóng yī ér zhōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

faithful unto death (i.e. Confucian ban on widow remarrying)