Có 1 kết quả:

cóng jù

1/1

cóng jù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

clause