Có 1 kết quả:

Xún huà xiàn

1/1

Xún huà xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xunhua Salazu autonomous county in Haidong prefecture 海東地區|海东地区[Hai3 dong1 di4 qu1], Qinghai