Có 1 kết quả:

wēi fēn fāng chéng ㄨㄟ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

differential equation (math.)