Có 1 kết quả:

wēi dòng mài ㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

capillary artery