Có 1 kết quả:

wēi dòng mài

1/1

wēi dòng mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

capillary artery